วิธีใช้

cPanel

เปิดเว็บไซต์และสร้างความเติบโตที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่วิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกแผนบริการจะมีชุดติดตั้งภายในคลิกเดียว ช่วงเวลาทำงาน 99.9% การติดตามดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การสำรองข้อมูลทุกวัน และแผงควบคุมที่ใช้งานได้ง่าย

ราคารวมภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียม ICANN