วิธีใช้

โฮสติ้ง VPS

ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จด้วยโฮสติ้ง VPS ที่ดูแลโดย SSD ซึ่งจะให้คุณเข้าถึงได้อย่างเต็มที่และมีแผงควบคุมเป็นทางเลือก มีการสำรองข้อมูลพร้อมการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน การเข้าชมไม่จำกัด และรับประกันเวลาทำงานเป็นปกติ 99.9%

ราคารวมภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียม ICANN