วิธีใช้

WordPress

โฮสติ้ง WordPress ของเรามีการตั้งค่าอัตโนมัติ การสำรองช้อมูล และการอัพเดตข้อมูล ประกอบกับทีมสนับสนุนระดับรางวัล เริ่มต้นด้วยเพียงไม่กี่คลิก

ราคารวมภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียม ICANN