วิธีใช้

การย้ายโดเมน

ดูคุณลักษณะน่าสนใจทั้งหมดที่คุณได้รับ:

 • การฟอร์เวิร์ดและมาสก์โดเมน

  ตั้งค่าให้ชื่อโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ ทีนี้ใครก็ตามที่กรอกชื่อโดเมนดังกล่าวลงในเบราว์เซอร์ก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของคุณ

 • การล็อคโดเมน

  ป้องกันการโอนย้ายกรรมสิทธิ์โดเมนทั้งโดยไม่ตั้งใจและตั้งใจ และห้ามใครก็ตามเปลี่ยนเส้นทางเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • การควบคุม DNS ทั้งหมด

  บริหารเรคคอร์ดเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมน (DNS) และตั้งค่าอีเมล, FTP, โดเมนย่อยและที่อยู่เว็บไซต์ของคุณได้ทุกอย่างจากแผงควบคุมเดียว

 • การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน

  มอบหมายชื่อโดเมนของคุณให้ผู้อื่น (มีค่าธรรมเนียม) หรือเปลี่ยนบุคคลติดต่อของโดเมนของคุณ

 • สัญญาณเตือนสถานะโดเมน

  ติดตามสถานะของโดเมนของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือตรวจพบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัย

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้กับนายทะเบียนปัจจุบันของคุณให้เสร็จสิ้น:
 • ปลดล็อคชื่อโดเมน
 • รับรหัสอนุมัติ (หรืออาจเรียกว่ารหัส EPP หรือคีย์ถ่ายโอน)
 • ยืนยันว่าข้อมูลติดต่อของผู้ดูแลระบบถูกต้อง
 • เรื่องนี้สำคัญมากเพราะอีเมลเกี่ยวกับกระบวนการโอนย้ายจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ (ยกเว้นโดเมน .au ซึ่งข้อมูลการโอนย้ายทั้งหมดจะส่งไปยังอีเมลบุคคลติดต่อของผู้จดทะเบียน)
 • ยกเลิกการจดทะเบียนแบบปลอดภัยหรือการจดทะเบียนส่วนตัวถ้ามีอยู่

ราคารวมภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียม ICANN