วิธีใช้

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว

ราคารวมภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียม ICANN